Academische Jaarprijs 05/06
Comité van aanbeveling

Prof. dr. C.W.P.M. Blom, Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. D.D. Breimer, Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten, Rector Magnificus Universiteit van Tilburg
Prof. dr. ir. C.J. van Duijn, Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven
Prof. dr. ir. J.T. Fokkema, Rector Magnificus Technische Universiteit Delft
Prof. dr. W.H. Gispen, Rector Magnificus Universiteit Utrecht
Prof. mr. P.F. van der Heijden, Rector Magnificus Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. M.J. Kropff, Rector Magnificus Wageningen Universiteit
Prof. dr. S.W.J. Lamberts, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. mr. G.P.M.F. Mols, Rector Magnificus Universiteit Maastricht
Prof. dr. ir. F. Mulder, Rector Magnificus Open Universiteit Nederland
Prof. dr. P. Nijkamp, Chairman General Board NWO
Prof. dr. F. P. van Oostrom, President KNAW
Prof. dr. T. Sminia, Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. F. Zwarts, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. W.H.M. Zijm, Rector Magnificus Universiteit Twente