Academische Jaarprijs 05/06
Organisatie

De Academische Jaarprijs wordt uitgeschreven door de Stichting Academische Jaarprijs. Het bestuur van de Stichting Academische Jaarprijs bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr. H. Meijers, directeur communicatie NWO
Vice Voorzitter: dhr. E. Broesterhuizen, Directeur Algemene Zaken KNAW
Secretaris/ Penningmeester: Mw. M. de Jong, Manager PR NRC Handelsblad