Academische Jaarprijs 05/06
Opdracht voorronde Academsiche Jaarprijs 2005/2006

Als uitgangspunt neem je onderzoek dat het afgelopen academisch jaar is verschenen - een wetenschappelijke publicatie uit het academisch jaar 2004-2005, verschenen in de vorm van een zeer goed beoordeelde doctoraalscriptie, een boek, proefschrift of een artikel in een 'peer reviewed' wetenschappelijk tijdschrift of wetenschappelijk onderzoek dat onderscheiden is.

Plannen die meedingen naar de Academische Jaarprijs, kunnen heel verschillend zijn. Zo kan een plan bestaan uit een tentoonstellingsontwerp met een model en een animatie van een fundamenteel onderzoek om de toepassingsmogelijk- heden uit te leggen. Het plan kan ook een lesprogramma-opzet zijn voor het basisonderwijs. Of bijvoorbeeld de outline voor een boek of documentaire.