Mevr. Juliette Walma van der Molen

Prof. dr. Juliette Walma van der Molen is van huis uit ontwikkelingspsycholoog en gepromoveerd in de media pedagogiek, met als specialisatie educatie via verschillende media. Zij werkte aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam en is op dit moment hoogleraar aan de Universiteit Twente waar zij de leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek bekleedt. Het onderzoek binnen deze leerstoel richt zich op het stimuleren van onderzoekende denkvaardigheden bij kinderen en jongeren en het verbeteren van attitudes ten opzichte van wetenschap en techniek onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast is zij op de UT inhoudelijk verantwoordelijk voor het wetenschapsknooppunt, waar samen met scholen, bedrijven, science centra en overheden projecten voor jongeren worden opgezet om de beeldvorming en bewustwording rondom wetenschap en techniek te verbeteren.

Zij was tot vorig jaar lid van De Jonge Akademie van de KNAW, waar zij www.dejongsteakademie.nl opzette; een interactieve website waar leerlingen stapsgewijs leren om zelf onderzoek uit te voeren. Zij was en is lid van diverse raden en overlegorganen waar resultaten uit onderzoek naar wetenschapseducatie en –communicatie worden omgezet naar de praktijk, zoals de programmaraad van VTB-Pro vanuit het Platform Bèta Techniek, de Denktank Wetenschap en Techniek en de Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs van de KNAW.