Nieuws Brandschone verbranding

Deze week stelde team Bekdemir van de Technische Universiteit Eindhoven zich voor in NRC Handelsblad en in nrc.next.

Team Bekdemir richt zich met zijn project Brandschone verbranding’ door middel van verbrandingsonderzoek vooral op het ontwikkelen van een schonere en efficintere manieren om te verbranden.

Door de inzet van een Roadshow wil het team onder jongeren meer aandacht vragen voor verbranding. Zij richten zich voornamelijk op middelbare scholieren, omdat zij met hun mening en gedrag de toekomst van onze maatschappij grotendeels beinvloeden. Het doel is om jongeren op genuanceerde wijze na te laten denken over het energievraagstuk. Met de Roadshow worden in een halfjaar zo’n vijftig middelbare scholen bezocht. Daarnaast doen zij evenementen aan als de AutoRAI en Lowlands. Tijdens de Roadshow kunnen de jongeren zelf met verschillende experimenten aan de gang. Kijk voor meer informatie op de weblog.